Witamy na stronie Polskiej Izby Opakowań

Polska Izba Opakowańportal baner na PIOPolska Izba Opakowań została utworzona w październiku 1994 r. Izba jest organizacją samorządu przedsiębiorców skupiającą producentów opakowań, materiałów opakowaniowych, maszyn i urządzeń dla przemysłu opakowań. Powstała w odpowiedzi na potrzeby środowiska przemysłu opakowań. Jest reprezentantem interesów tego środowiska. Udziela wsparcia w rozwoju firm a w szczególności małych i średnich. Zapewnia obsługę edukacyjno-informacyjną. Wspiera działania na rzecz promocji i marketingu. Organizuje misje gospodarczo-promocyjne i marketingowo-informacyjne. Członkostwo w Izbie uwierzytelnia firmę wobec jej rynkowych partnerów. Izba pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów handlowych i kooperacyjnych. Wspiera obecność firm-członków Izby na polskim rynku oraz na rynkach zagranicznych. Jest organizatorem Konkursu na prace dyplomowe o tematyce opakowaniowej i współorganizatorem konkursu na opakowanie PakStar. Przyznaje tytuły "Zasłużony dla przemysłu opakowań" oraz "Firma zasłużona dla przemysłu opakowań". Prowadzi portal informacyjny branży opakowaniowej pakowanie.info Izba jest także inicjatorem "Dnia Opakowań" (15 września). Prezesem Izby jest prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk.

 

 

 

Polska Izba Opakowań rozpoczyna 25 rok działalności

Dzień 20 października 1994 roku to „narodziny” Krajowej Izby Opakowań, przekształconej w 2006 roku w Polską Izbę Opakowań. W tym dniu delegaci na Założycielskim Walnym Zgromadzeniu podjęli decyzję o powołaniu Izby. Pod uchwalonym na Zebraniu Założycielskim statutem Izby podpisy złożyło 112  delegatów 110 firm. Do dnia dzisiejszegow działalności Polskiej Izby Opakowań, następczyni Krajowej Izby Opaowań, czynnie uczestniczą członkowie założyciele: Paweł Adamski (TUBUS); Marek Rosłon (PAKMAR); Anna Kosmac-Chodorowska (ILiM); Marcin Królak (AKPUD); Wojciech Pawłowski  (VRP); Marek Jerzy Strenkowski (MARTEX); Jacek Podwysocki i Paweł Janiak (PACKSERVICE Ltd).

Aktualnie Polska Izba Opakowań liczy 87 członków. W większości są to firmy produkujące opakowania, materiały opakowaniowe oraz maszyny i urządzenia do pakowania i produkcji opakowań.
Z okazji ćwierćwiecza istnienia działalności Izby organizowanych będzie szereg wydarzeń informujących o zadaniach i dokonaniach tej organizacji.
Program wydarzeń uświetniających jubileusz Polskiej Izby Opakowań zostanie przyjęty na dorocznym Walnym Zgromadzeniu Członków w marcu  2019 roku. Będzie to 25-te zwyczajne Walne Zgromadzenie, podsumowujące działalność Izby  w roku 2018 na tle lat 2015-2018 (VI kadencja władz Izby).

Nowy portal branży opakowań - pakowanie.info

baner portalPolska Izba Opakowań uruchomiła nowy branżowy portal pakowanie.info prezentujący kompleksową ofertę branży opakowaniowej i firm związanych z pakowaniem produktów. Na portalu zapoznać się można z aktualnościami, informacjami branżowymi. Katalog firm to prezentacja przedsiębiorstw sektora pakowania produktów. Giełda B2B online to prezentacja ofert produktowych oraz zapytań dotyczących sektora opakowań.

Informacje o działaniach Izby i wiadomości branżowe można znaleźć również na profilach Izby w portalach społecznoś-ciowych: Facebook, Twitter, LinkedIn i Pinterest